Hem

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Södermalm, Stockholm

Välkommen

Jag erbjuder psykoterapi, parsamtal, stödsamtal, chefstöd och handledning och utbildning. 


I min verksamhet som leg. psykoterapeut möter jag människor med olika svårigheter och behov.  Därför är det viktigt för mig att jag tillsammans med den som vill börja i psykoterapi undersöker vilken behandling som passar bäst. Jag erbjuder även samtal online

 

Psykoterapi

Vanliga funderingar eller teman för terapin kan vara:


• Relationer

• Nedstämdhet och depression

• Ångest

• Separation

• Stress

• Känsla av otillräcklighet

• Personlig utveckling

• Kontrollbehov eller känsla att inte ha kontroll

• Ensamhet

• Ingen livslust

• Kriser eller trauma


Handledning och utbildning

Jag arbetar med chefstöd och handledning av arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet, samt med handledning av studerande i psykoterapi.


Utifrån min mer än tjugo års långa erfarenhet av att arbeta med ledarskap- och teamutveckling kan jag skräddasy utbildning och utvecklingsinsatser inom företag och organisatione utifrån organisationen behov.


Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka tid för ett första möte.
Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Timmermansgränd 3 bv, Södermalm

Tel 070-746 42 63

info@dybeckpsykoterapi.sePsykoterapi genom arbetsgivare

Många arbetsgivare har uppmärk-sammat sambandet mellan ett väl fungerande och framgångsrikt arbetsliv med ett fungerande och balanserat privatliv. Fler och fler företag satsar därför på de anställdas hälsa.


Jag erbjuder individualterapi och gruppterapi genom arbetsgivaren. I terapin speglas den enskildes liv i relation till såväl privatliv som arbetsliv, och den ömsesidiga påverkan där emellan belyses.


Kontakta mig gärna för mer information eller för att boka tid.