Gruppterapi

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Södermalm, Stockholm

Gruppterapi

Gruppterapi kan rekommenderas i de flesta situationer där psykoterapi bedöms vara en lämplig behandlingsform.


Gruppterapi erbjuder möjligheter att i en trygg miljö undersöka och förstå ditt förhållande till dig själv och andra. I samspel med gruppen kan du pröva ditt förhållningssätt och bättre förstå dina relationer, även de som du har utanför gruppen. I gruppen kan du dela oro och farhågor och få hjälp att se nya lösningar på dina problem.


Att ta del av andras livserfarenheter bidrar till en ny syn på ditt eget liv. Du känner igen dig i andra och lär av hur de hanterar sina problem. Du får större tillgång till känslor, nyfikenhet och lust. Du kan få ökad frihet så att du kan bli mer närvarande i nuet och göra det du verkligen vill.


Kontakta mig gärna för mer information eller för att boka tid.


Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Timmermansgränd 3 bv, Södermalm

Tel 070-746 42 63

info@dybeckpsykoterapi.se