EMDR

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Södermalm, Stockholm

Traumabearbetning (EMDR)

Jag erbjuder EMDR-behandling under handledning.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar det om traumatiska upplevelser av olika slag som till exempel överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

 

EMDR är en behandling där man genom att använda ögonrörelser (eller annan uppmärksamhetsstimulering om inte ögonrörelser är tillämpliga i ditt fall) möjliggör en bearbetning av dina minnen. En typisk EMDR-session tar mellan 60 och 90 minuter.

 

Kontakta mig gärna för mer information eller för att boka tid.

Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Timmermansgränd 3 bv, Södermalm

Tel 070-746 42 63

info@dybeckpsykoterapi.se