Psykoterapi

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Södermalm, Stockholm

Psykoterapi

Det kan finnas många olika skäl till att söka psykoterapi. Det kan handla om att man drabbats av en kris eller en förändring som man själv inte kunnat påverka. En annan anledning kan vara att man önskar en förändring i livet eller att man söker en längre kontakt för att bearbeta mer genomgripande svårigheter.


Det kan vara så att man känner sig tom inombords, trött och deprimerad, utan att riktigt förstå varför. Men det har också blivit allt vanligare att personer går i psykoterapi för egen utveckling och för att utforska sig själva.


Jag erbjuder:

Psykodynamisk psykoterapi

Psykoterapin kan pågå under en kortare tid och då arbetar vi med ett avgränsat område. Eller så träffas vi under en längre psykoterapi vilket innebär att du får möjlighet att i lugn och ro tillsammans med en erfaren psykoterapeut utforska dig själv och de inre konflikter som påverkar och ligger till grund för svårigheter och symptom i vardagen.


I terapin undersöker vi då din relation till andra och dina känslor för dem. Du får också nya verktyg för att förstå dig själv, andra och livet, vilket ger dig större handlingsfrihet. Tankar, känslor och handlingar kan förändras. På så sätt kan man lösa problem och bli fri från symtom.

 

KBT

KBT fokuserar på det som händer just nu, allt ifrån återkommande vardagliga påfrestningar till mer långvariga problem. KBT utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sina omgivning, så kallat kognitivt perspektiv, och hur individen reagerar på miljön, beteendeperspektiv. Därför utgår samtalen från konkreta situa-tioner och terapin inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar en persons problem.


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar det om traumatiska upplevelser av olika slag som till exempel överfall, övergipp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.


Kontakta mig gärna för mer information eller för att boka tid.


Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Timmermansgränd 3 bv, Södermalm

Tel 070-746 42 63

info@dybeckpsykoterapi.se