KBT

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Södermalm, Stockholm

KBT

KBT fokuserar på det som händer just nu, allt från återkommande vardagliga påfrestningar till mer långvariga problem. KBT utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning, så kallat kognitivt perspektiv, och hur individen reagerar på miljön, beteendeperspektiv. Därför utgår samtalen från konkreta situationer och terapin inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar en persons problem.

 

Det kan handla om att arbeta med personliga problem, att hitta nya sätt att hantera det som sker i livet eller minska ångest och oro. Det kan också handla om att bli bättre på att prata i grupp eller övervinna andra rädslor som kan vara hinder i tillvaron.

 

Hur går KBT till?

Vi börjar med att ses vid ett tillfälle, då du får beskriva vilken hjälp du behöver. Jag kommer att vara aktiv och ställa frågor som hjälper och vägleder dig att fundera över din livssituation. Utifrån en ömsesidig överenskommelse arbetar vi med de tankar, känslor och beteenden som uppstår hos dig i olika situationer och vidmakthåller problemen, samt hittar alternativa lösningar. Vi koncentrerar oss i första hand på här och nu, men behöver ibland göra kopplingar bakåt för att förstå hela problembilden. Du får övningar eller uppgifter mellan våra samtal för att göra förändringen självunderstödjande.

 

Kontakt mig gärna för mer information eller för att boka tid.

Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Timmermansgränd 3 bv, Södermalm

Tel 070-746 42 63

info@dybeckpsykoterapi.se