Psykodynamisk terapi

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Södermalm, Stockholm

Psykoterapi

Det kan finnas många olika skäl till att söka psykoterapi. Det kan handla om att man drabbats av en kris eller en förändring som man själv inte kunnat påverka. En annan anledning kan vara att man önskar en förändring i livet eller att man söker en längre kontakt för att bearbeta mer genomgripande svårigheter.


Det kan vara så att man känner sig tom inombords, trött och deprimerad, utan att riktigt förstå varför. Men det har också blivit allt vanligare att personer går i psykoterapi för egen utveckling och för att utforska sig själva.


En psykoterapi kan pågå under en kortare tid och då arbetar vi med ett avgränsat område. Eller så träffas vi under en längre psykoterapi vilket innebär att du får möjlighet att i lugn och ro tillsammans med en psykoterapeut utforska dig själv och de inre konflikter som påverkar och ligger till grund för svårigheter och symptom i vardagen.


I terapin undersöker vi din relation till andra och dina känslor för dem. I terapin får du också nya verktyg för att förstå dig själv, andra och livet, vilket ger dig större handlingsfrihet. Tankar, känslor och handlingar kan förändras. På så sätt kan man lösa problem och bli fri från symtom.


Kontakta mig gärna för mer information eller för att boka tid.


Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Timmermansgränd 3 bv, Södermalm

Tel 070-746 42 63

info@dybeckpsykoterapi.se