Chefstöd

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Södermalm, Stockholm

Chefsstöd

Att vara chef och ledare kan vara både stimulerande och svårt. Jag erbjuder chefsstöd för chefer i deras roll och ledarskap. Målsättningen är att utveckla ledarskapet både professionellt och personligt utifrån organisationens mål.


Chefsstöd innebär exempelvis att få möjlighet att se på den egna arbetssituationen. Vad är det jag gör? Hur gör jag det? Vilket är mitt ansvar och vilka är mina befogenheter? Vilken är min plats i organisationen? Syftet är att medvetandegöra egna tillgångar och utvecklingsområden. Chefsstöd kan ges som enstaka konsultationer i besvärliga situationer eller som chefshandledning med regelbundna samtal under längre tid.


Kontakta mig gärna för mer information eller för att boka tid.


Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut

Dybeck Psykoterapi & Utbildning

Timmermansgränd 3, bv, Södermalm

Tel 070-746 42 63

info@dybeckpsykoterapi.se